همكاري در خصوص داوري
همكاران محترمي كه تمايل به همكاري به عنوان داور با همايش را دارند لطفا در هنگام ثبت نام گزينه داوران را انتخاب نمايند.

 

همكاران محترمي كه تمايل به همكاري به عنوان داور با همايش را دارند لطفا در هنگام ثبت نام گزينه داوران را انتخاب نمايند.

 

 

نویسنده: دکتر یوسف یاوری
تاریخ نگارش:1397/10/15

نام و نام خانوادگی :
ایمیل:
عدد تصویر:
نظر شما:



طراحی و اجرا: اداره فناوری اطلاعات دانشگاه شهید مدنی آذربایجان