آدرس دبیرخانه همایش:

آذربايجان شرقي، تبريز، جاده تبریز- آذرشهر، دانشگاه شهيد مدني آذربايجان، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، گروه علوم ورزشی

 

شماره تلفن مستقيم دبيرخانه:

31452404 - 041

31452407 - 041

31452485 - 041

 

پست الكترونيكيassf2019@azaruniv.ac.ir     ; assfazaruniv2019@gmail.com

 


طراحی و اجرا: اداره فناوری اطلاعات دانشگاه شهید مدنی آذربایجان