سخنرانان کلیدی

چالش‌های نوین تغذیه‌ی ورزشکاران

 

دکتر رامین امیرساسان

دانشیار دانشگاه تبریز، مربی تغذیه تیم‌های ملی جمهوری اسلامی ایران

 

مدیریت پیشرفته

 

دکتر میرمحمد کاشف

استاد دانشگاه ارومیه

 


طراحی و اجرا: اداره فناوری اطلاعات دانشگاه شهید مدنی آذربایجان