فعالیت آموزشی گروه آموزشی علوم ورزشی از سال 1380 با جذب دانشجوی رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی در مقطع کارشناسی ناپیوسته(کاردانی به کارشناسی) و ارائه دروس عمومی تربیت بدنی 1و2 به دانشجویان رشته های دیگر دانشگاه شروع شده و در سال های 83 و 84 به ترتیب با جذب 30  و 60 نفر دانشجوی دختر و پسر در مقطع کارشناسی پیوسته تربیت بدنی در گرایش فیزیولوژی ورزشی فعالیت های آموزشی گروه افزایش بیشتری یافت و در سال 85 در مقطع کارشناسی دبیری تربیت بدنی 30 نفر دانشجو پذیرش نموده است و همچنین در سال های 86،87 و 88 در گرایش فیزیولوژی ورزشی دانشجو پذیرش نموده و در سال 88 مجوز پذیرش دانشجو در گرایشهای مدیریت ورزشی و رفتارحرکتی را اخذ و از سال 89 نسبت به پذیرش دانشجو در آن گرایشها به همراه گرایش فیزیولوژی ورزشی اقدام نموده است. 

در سال 92 مجوز جذب  دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی گرایش فعالیت بدنی و تندرستی را اخذ و تعداد 6 نفر دانشجو به صورت تکمیل ظرفیت از بهمن ماه سال 92 مشغول به تحصیل شده اند و در ضمن در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته در گرایش  فیزیولوژی ورزشی کاربردی  از مهرماه سال 94 دانشجو پذیرفته شد. همچنین در سال 92 دانشجو در مقطع کارشناسی پیوسته تربیت بدنی در گرایش های علوم زیستی و علوم انسانی ورزش در این گروه جذب شده اند.

در خصوص ادامه تحصیل دانشجویان این گروه، تعداد زیادی از دانشجویان این گروه در مقاطع ارشد و دکتری موفق به ادامه تحصیل شده و حداقل هر سال بیش از 20 نفر از دانشجویان این گروه در کنکور کارشناسی ارشد تربیت بدنی قبول شده و چندین نفر از دانشجویان این گروه در مقاطع دکتری تربیت بدنی نیز موفق به ادامه تحصیل شده اند.

تعداد اعضای هیات علمی تمام وقت گروه 9 نفر(7نفر آقا، 2 نفر خانم) است.

 

لیست اعضای هیات عملی گروه و گرایشهای مربوطه

ردیف

نام و نام خانوادگی

مدرک

مرتبه علمی

گرایش تحصیلی

 

1

محسن شيرمحمدزاده

دکتری

استاديار

مديريت ورزشی

2

کریم         صالح زاده

(عضو بازنشسته گروه)

دکتری استادیار

فیزیولوژی ورزشی

3 بهلول              قربانيان دکتری دانشیار

فیزیولوژی ورزشی

4

رقيه فخرپور

دکتری

استاديار

فیزیولوژی ورزشی

 

5

يوسف ياوري

 دکتری

دانشيار مديريت ورزشي

 

6

اعظم زرنشان

 دکتری

استادیار

فیزیولوژی ورزشی

 

7

كريم آزالي علمداري

دکتری

دانشيار

فيزيولوژي ورزشي

 

8

بهروز قربان زاده

دکتری

استادیار

رفتار حركتي

 

9

مهدی بشیری

دکتری

استادیار

مدیریت ورزشی

 

10

رسول فرجی

دکتری استادیار

مدیریت ورزشی

 

 

مدیر گروه : دکتر رقیه فخرپور (استادیار فیزیولوژی ورزشی)


طراحی و اجرا: اداره فناوری اطلاعات دانشگاه شهید مدنی آذربایجان