هزینه های همایش
هزینه های مربوط به مقالات همایش اعلام شد.

هزینه های همایش

 

 

عنوان نوع ثبت نام

هزینه مقاله اول

هزینه مقاله دوم

کارگاه

مدارک مورد نیاز

دانشجو با مقاله*

100،000

50،000

30،000

تصویر کارت دانشجویی

هیأت علمی با مقاله*

150،000

70،000

50،000

 

غیر دانشجو با مقاله*

125،000

 
 

60،000

 

50،000

 

دانشجو بدون مقاله**

50،000

(هزینه شرکت)

 

30،000

 

غیردانشجو

بدون مقاله **

 70،000

(هزینه شرکت)

 

50،000

 

 

 

  * در قبال هزینه شرکت در همایش، گواهی شرکت، گواهی ارائه مقاله، بسته همایش و امکان استفاده از مباحث و نشست های علمی همایش وجود خواهد داشت.

** در قبال هزینه همایش، گواهی شرکت در همایش، بسته همایش، امکان استفاده از مباحث و نشست های علمی همایش وجود خواهد داشت.

 

 تمامی هزینه ها به تومان می باشد.

نویسنده: دکتر یوسف یاوری
تاریخ نگارش:1397/8/11

نام و نام خانوادگی :
ایمیل:
عدد تصویر:
نظر شما:طراحی و اجرا: اداره فناوری اطلاعات دانشگاه شهید مدنی آذربایجان