راهنمای داوران
راهنمای داوران

جهت داوری، مراحل ذیل را انجام دهید:

 

پس از این مراحل، مجدد از بخش ثبت نتیجه داوری،نتیجه نهایی را ثبت نمایید

 

نویسنده: دکتر یوسف یاوری
تاریخ نگارش:1397/10/12

نام و نام خانوادگی :
ایمیل:
عدد تصویر:
نظر شما:طراحی و اجرا: اداره فناوری اطلاعات دانشگاه شهید مدنی آذربایجان