نمایه شدن همایش در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام
سومین همایش ملی علوم کاربردی ورزش و تندرستی، در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام نمایه شد.

 

سومین همایش ملی علوم کاربردی ورزش و تندرستی، در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام نمایه شد.

 

 

نویسنده: دکتر یوسف یاوری
تاریخ نگارش:1397/8/11

نام و نام خانوادگی :
ایمیل:
عدد تصویر:
نظر شما:طراحی و اجرا: اداره فناوری اطلاعات دانشگاه شهید مدنی آذربایجان