سرویس ایاب و ذهاب از ترمینال و راه آهن به سمت دانشگاه
سرویس ایاب و ذهاب از ترمینال و راه آهن به سمت دانشگاه

ترمینال تبریز (سکوی آذرشهر-گوگان)  

ساعت حضور اتوبوس در ترمینال: 7 صبح

ساعت حرکت از ترمینال: 8 صبح

راننده ها: آقای یاری (09144075825) آقای رائی (09149062006)

 

راه آهن تبریز (روبروی مسجد امام سجاد)

ساعت حضور اتوبوس در راه آهن: 7 صبح

ساعت حرکت از راه آهن: 8 صبح

راننده: آقای رحیمیان (09371526303)

 

  • سرویس های برگشت بعد از اختتامیه همایش دایر خواهد بود. 

 

نویسنده: دکتر یوسف یاوری
تاریخ نگارش:1397/12/8

نام و نام خانوادگی :
ایمیل:
عدد تصویر:
نظر شما:طراحی و اجرا: اداره فناوری اطلاعات دانشگاه شهید مدنی آذربایجان